Notices

बि.ए.एल.एल.बि प्रथम वर्षको शैक्षिक कार्यहरु स्थगित रहेको सम्बन्धमा

January 20, 2023
उपरोक्त सम्बन्धमा, मिति २०७९/१०/९ र मिति २०७९/१०/१० यस कलेजका शिक्षकहरुको वृत्ति-विकासका निम्ती सम्पुर्ण शिक्षकहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रम तोकिएको हु


सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा

January 13, 2023


सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा

January 10, 2023


Notice Regarding Winter Vacation

January 06, 2023


Result of Advanced Round of Inter +2 School Debate Competition

December 30, 2022


सार्वजनिक विदाका सम्बन्धमा

December 29, 2022


Result of Internal Speech Competition- Semi Final Round

December 27, 2022


Notice regarding Himalayan Field School- 2023

December 27, 2022


Request to comply with COVID Health Protocol

December 26, 2022


अन्तर +2 विद्यालय वादविवाद प्रतियोगिता प्रारम्भिक चरणको नतिजा

December 26, 2022