Notices

विद्यार्थी सम्पादकका लागि सूचना

July 28, 2021

सूचना !
प्रकाशित मिति : २०७८/०४/११
 
यस काठमाडौँ स्कुल अफ लले प्रकाशन गरिरहेको अर्ध वार्षिक अनुसन्धानमूलक कानुन पत्रिका “कानुन अन्वेषिका” को सम्पादन कार्यमा सहयोगीका रूपमा ४ जनाविद्यार्थी सम्पादकको आवश्यकता परेको हुँदा काठमाडौँ स्कुल अफ लमा बी.ए.एलएल.बी, एलएल.एम. र एम.ए. तहमा अध्ययनरत इच्छुक विद्यार्थीहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रधान सम्पादक समक्ष निवेदन दिन आह्वान गरिन्छ ।
विद्यार्थी सम्पादकको भूमिका सम्पादक मण्डलको निर्णय तथा प्रधान सम्पादकको निर्देशन अनुसार यस प्रकार हुने छ :
(१) अनुसन्धानमूलक लेखहरूका लागि निर्देशन अनुसार सूचना प्रवाह, टेलिफोन सम्पर्क,लेखहरूको सङ्कलन र पूर्व सम्पादन गर्ने,
(२) टाइपिङ्,सेटिङ् लगायतका प्राविधिक पक्षहरूको अनुगमन गर्ने,
(३) सम्पादक मण्डललाई जर्नलसम्बन्धी आयोजित मिटिङको जानकारी गर्ने/गराउने,
(४) सङ्कलित लेखहरूलाई तोकिएको विज्ञबाट समीक्षा (Peer Review) गराउने र तयार भएको जर्नलको शीघ्र प्रकाशनार्थ छापाखानामा आवश्यक पहल गर्ने,
(५) लेखक तथा विज्ञ समीक्षकको पारिश्रमिकका लागि आवश्यक सूचनाहरूसहित लेखासमक्ष जानकारी गराउने ।
(६) प्रधान सम्पादकसमक्ष कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने र प्रधान सम्पादकको निर्देशन अनुसार जर्नलको तयारी र प्रकाशनका निम्ति आवश्यकताअनुसारका अन्य कामहरू गर्ने ।
निवेदन पठाउने इमेल ठेगाना– kanunanweshika@gmail.com

 

यस सूचनासँग सम्बन्धित अन्य कुनै जानकारी आवश्यक परेमा काठमाडौँ स्कुल अफ ल(०१–६६३४४५५, ०१–६६३४६६३)मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

 

निवेदन नेपाली भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने छ ।
(पुनश्चः मिति २०७७/१२/१३मा प्रकाशित यसै प्रकृतिको सूचनामा परेका आवेदनहरू पनि यस छनोट प्रक्रियामा संलग्न गरिने छ ।)
 
प्रधान सम्पादक
रामचन्द्र फुयाल
सहप्राध्यापक, काठमाडौँ स्कुल अफ ल